Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση - Σεμινάρια
Αναρτήσεις

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για τη λειτουργία της

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Λιμενικές Αρχές (εσωτ. δίκτυο)

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας.

Στο πλαίσιο της ίδρυσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής συστάθηκε η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας η οποία ανήκει στον Κλάδο Αστυνομίας και Τάξης. Αντικείμενό της είναι η διασφάλιση των κανόνων που διέπουν την αλιεία μέσω της εποπτείας των Λιμενικών Αρχών.

Όπως είναι γνωστό η αλιεία είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους παραγωγής και ανάπτυξης της χώρας και ο έλεγχος αποτελεί σημαντικό κομμάτι ώστε να εξασφαλιστεί ο θαλάσσιος πλούτος και η επάρκεια του πληθυσμού των αλιευμάτων.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας στο πλαίσιο των Κοινοτικών Κανονισμών, σκοπεύει στην ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων των Λιμενικών Αρχών και των αλιέων.

Καλή περιήγηση.Επικαιρότητα

 

Όροι και προϋποθέσεις διενέργειας αλιείας από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης

 

 

Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 (τροποποίηση)

 

Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.


Πληροφορίες Έντυπα
Έντυπα Διοικητικών Κυρώσεων Αρμόδιες Αρχές Έκδοσης Αδειών
Πίνακας Προστίμων Κατάλογος Κοινοτικών Επιθεωρητών
Πίνακας Αναφορών Λιμ. Αρχών Καθορισμός λιμένων εκφόρτωσης του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και εκφόρτωσης/ μεταφόρτωσης ξιφία (SWO) και τόννου (BFT)
Αλιευτικός Κώδικας

Εντυπα - Δικαιολογητικά
Δορ. Σύστημα Παρακολούθησης
Χρήσιμα
Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο (ERS)
Δραστηριότητα Λιμ. Αρχων - Δ.ΕΛ.ΑΛ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020
 
Κατάλογος Α/Κ εργαλείων (EU)  
Πληρ. Συστήματα Αλιείας
Συχνές Ερωτήσεις
Είσοδος στο Ε.Π.Σ.Α.  
Είσοδος στο Ε.Α.Μ.
Είσοδος στο Ο.Σ.Π.Α.
Αλιεύματα
Απαγορεύσεις Αλιείας
  Τοπικές Απαγορεύσεις (ανά περιοχή διακιοδοσίας Λιμενικής Αρχής)
Τράτα Βυθού (Μηχανότρατα)
Κεφαλόποδα Μηχανότρατα (Χάρτης)
Καρκινοειδή Κυκλικά Δίχτυα (Γρι-Γρι)
Όστρακα Βιντζότρατα - Πεζότρατα (Τράτα)
Δολώματα Δίχτυα - Παραγάδια (Παράκτια αλιεία)
Κατάλογος Αλιευμάτων Ερασιτεχνική Αλιεία
Κατάλογος Αλιευμάτων (EC)  
Οδηγός Τονοειδών (ΥΠ.Α.Α.& Τ) Λοιπές Απαγορεύσεις
Θηλαστικά - Καρχαριοειδή Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου(ΕΘΠΑΒΣ)

Copyright © ΔΕΛΑΛ Β 2024. All Rights Reserved