Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

 

ΓΡΙΠΟΣ

Απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια η αλιεία με αλιευτικά εργαλεία τύπου "γρίπος" καθώς και με τα λοιπά παρεμφερή εργαλεία που σύρονται από την ξηρά και έχουν κατα τόπους διάφορα ονόματα (γριπάκια, κολοβρέχτες, μπραγάνια) Β.Δ 11-07-1949 & Β.Δ. 817/1966

ΖΑΡΓΑΝΟΔΙΧΤΟ
Απαγορεύεται η χορήγηση αδειών αλιείας με το αλιευτικό εργαλέιο ζαργανόδιχτο σε αλιευτικά σκάφη Π.Δ. 320/1997
ΛΕΝΤΙΣΙΑ (ΤΣΕΤΑ)
Απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια η αλιεία με το σύστημα λεντισιά (τσέτα) Β.Δ. 11-10-1957
Ειδική μέθοδος αλιείας που διενεργείται με ομάδα αλιευτικών σκαφών, τα οποία φέρουν δίχτυα που κυκλώνουν συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Στη συνέχεια, κρεμούν στο βυθό με σχοινιά άσπρες πέτρες και τις κινούν προκειμένου να εκφοβίσουν τα ψάρια και να τα κατευθύνουν προς τα δίχτυα ώστε να συλληφθούν

 

ΜΙΚΡΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ (ΓΡΙΓΡΑΚΙΑ)
Απαγορεύεται η χορήγηση αδειών αλιείας με μικρά κυκλικά δίχτυα Π.Δ. 542/1985
ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΔΙΧΤΥΑ
Απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια η αλιεία με μονόκλωνα δίχτυα από μεσηνέζα( μονοφιλαμέντ) Π.Δ. 1094/1977
ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ
Απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια η αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα (drift nets) Π.Δ. 40/1993
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΦΩΣ
Απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια η αλιεία με χρήση υποβρυχίου φωτός Π.Δ. 1095/1977
ΨΑΘΑ
Απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια η αλιεία με το εργαλείο ψάθα Β.Δ.10-09-1954

 

 

 

www.hcg.gr