Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΩΝ

Τρόπος Μέτρησης Ιχυθύων

Τρόπος Μέτρησης άκρως μεταναστευτικών Ιχυθύων

Τρόπος Μέτρησης Ξιφία

 

Αλφαβητικός Κωδικός FAO 
Ελληνική εμπορική  ονομασία
Επιστημονικό  Ονομα 
IGU Αγριόσαλπα μαύρη Siganus luridus
 
SRI Αγριόσαλπα άσπρη Siganus rivulatus
 
ATB Αθερίνα Atherina boyeri
 
ALV Αλεπόσκυλος Alopias vulpinus
 
CVJ Αλογοκοκκάλι Caranx hippos
 
GUM Ασπιδοκαπόνι Chelidonichthys obscurus
HMM Ασπροσάφριδο Trachurus mediterraneus
BRF Βαθύτικος Σκορπιός Helicolenus dactylopterus
SKA Βάτοι Raja spp
JDP Βατοτρυγόνα Dasyatis pastinaca
WRF Βλάχος Polyprion americanus
 
EFJ Βλαχοσφυρίδα Epinephelus caninus
SDV Γαλέοι Mustelus spp.
LZS Γάστρος (Ψωμώνι) Liza saliens
SYT Γατοψαράκι Scyliorhinus stellaris
ANE Γαύρος Engraulis encrasicolus
GUR Γκριζοκαπόνι Aspitrigla cuculus
HOM Γκριζοσάφριδο Trachurus trachurus
BSH Γλαυκός Prionace glauca
SOL Γλώσσα Solea solea
TSH Γλωσσάκια Microchirus spp.
BOG Γόπα Boops boops
 
ARY Γουρλομάτης Argentina sphyraena
BLU Γοφάρι Pomatomus saltatrix
 
COU Γύλος Coris julis
GOB Γωβιοί Gobius spp.
LDB Ζαγκέτα Lepidorhombus boscii  
GAR Ζαργάνα Belone belone 
 
SPZ Ζύγαινα Sphyrna zygaena
SRK Θαλάσσια Πέρκα Serranus scriba
POA Θαλασσομπράμα Brama brama
TUR Καλκάνι Scophthalmus maximus
CTB Καμπανάς Diplodus vulgaris
LTA Καρβούνι Euthynnus alletteratus
 
CWZ Καρχαρίνοι Carcharhinus spp
XYN Κατσούλα Xyrichthys novacula
DGS Κεντρόνι Squalus acanthias
SBR Κεφαλάς Pagellus bogaraveo
 
MGS Κεφαλοειδή  Mugil spp
MUF Κέφαλος Mugil cephalus
MEG Κιτρινοζαγκέτα Lepidorhombus whiffiagonis
TRZ Κοκκάλι Pseudocaranx dentex
  Κοκκινοσκορπίνα Scorpaena elongata
MAS Κολιός Scomber japonicus
 
MAZ Κολιός, σκουμπρί  Scomber spp
FRI Κοπανάκι Auxis thazard 
BLT Κοπάνι Auxis rochei 

 

CTZ Κούκος Trigloporus lastoviza
MUT Κουτσομούρα Mullus barbatus
MGR Κρανιός Argyrosomus regius
DOL Κυνηγός Coryphaena hippurus
BSS Λαβράκι Dicentrarchus labrax
POR Λάμια Lamna nasus
GFB Λασποσαλούβαρδος Phycis blennoides
LIB Λεπτοσκαρμός Saurida undosquamis
LEE Λίτσα Lichia amia
UUC Λίχνος Uranoscopus scaber
SAU Λουτσοζαργάνα Scomberesox saurus
YRS Λούτσος Sphyraena sphyraena
UPM Λοχίας Upeneus mollucensis
PAC Λυθρίνι Pagellus erythrinus
GUN Λυροκαπόνι Trigla lyra
AMB Μαγιάτικο Seriola dumerili
SPC Μαρίδα Spicara smaris
MSP Μαρλίνος Μεσογείου Tetrapturus belone
MGC Μαυράκι Liza ramada
ETX Μαυροαγκαθίτης Etmopterus spinax
JAA Μαυροσάφριδο Trachurus picturatus
BBS Μαυροσκορπιός Scorpaena porcus
WEG Μεγαλοδράκαινα Trachinus draco
SHO Μελανόστομος Galeus melastomus
SBS Μελανούρι Oblada melanura
BPI Μένουλα Spicara maena
COE Μουγγρί Conger conger
TOE Μουδιάστρες Torpedo spp
SSB Μουρμούρα Lithognathus mormyrus
SBA Μουσμούλι Pagellus acarne
HKE Μπακαλιάρος Merluccius merluccius
DEL Μπαλάς Dentex macrophthalmus
MUR Μπαρμπούνι Mullus surmuletus
COB Μυλοκόπι Umbrina cirrosa
MGA Μυξινάρι Liza aurata
SHR Μυτάκι Diplodus puntazzo
SWO Ξιφίας Xiphias gladius
BOP Ορκύνι Orcynopsis unicolor
BON Παλαμίδα Sarda sarda
Πέρκα Perca fluviatilis
MON Πεσκαντρίτσα (Φανάρι) Lophius piscatorius
ANK Πεσκαντρίτσα Μαύρη Lophius budegassa
Πέστροφα Oncorhynchus mykiss
FOR Πετροσαλούβαρδος Phycis phycis
LIN Ποντικόψαρο Molva molva
HMY Πρασινοκοκκάλι Caranx rhonchus
WHB Προσφυγάκι Micromesistius poutassou
SKJ Ρίκι Katsowonus pelamis
AGN Ρίνα Squatina squatina
GPD Ροφός Epinephelus marginatus
SMA Ρυγχοκαρχαρίας Isurus oxyrinchus
       
SLM Σάλπα Sarpa salpa
SWA Σαργός Diplodus sargus 
PIL Σαρδέλα Sardina pilchardus
TSD Σαρδελομάνα Alosa fallax
JAX Σαφρίδια  Trachurus spp
CBM Σηκιός Sciaena umbra
BRB Σκαθάρι Spondyliosoma cantharus
PRR Σκάρος Sparisoma cretense
SNQ Σκορπίδι Scorpaena notata
RSE Σκορπίνα Scorpaena scrofa
MAC Σκουμπρί Scomber scombrus
SYC Σκυλοψαράκι Scyliorhinus canicula
SFS Σπαθόψαρο Lepidopus caudatus
ANN Σπάρος Diplodus annularis
CBZ Σπάρος ζέβρα Diplodus cervinus
EEA Στήρα Epinephelus fasciatus
RRH Στρογγυλορέγγα Etrumeus teres
POD Σύκο Trisopterus minutus
DEC Συναγρίδα Dentex dentex
GPW Σφυρίδα Epinephelus aeneus
WHG Ταούκι Merlangius merlangus 
BFT Τόνος Thunnus thynnus
ALB Τόνος Μακρύπτερος Thunnus alalunga
RUB Τραχούρι Caranx crysos
SBG Τσιπούρα Sparus aurata
RPG Φαγκρί Pagrus pagrus
FLE Φασί  Platichthys flesus
SAA Φρίσσα Sardinella aurita
CBR Χάνος Serranus cabrilla
MLR Χειλονάρι (βελάνισα) Chelon labrosus
WRA Χειλούδες Labridae
ELE Χέλι Anguilla anguilla
GUU Χελιδονάς Chelidonichthys lucerna
DYL Χελιδονόψαρο Κόκκινο Dactylopterus volitans
ECE Χελιδονόψαρο Μεσογείου Cheilopogon heterurus
JOD Χριστόψαρο Zeus faber