Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων)

 

ΠΕΡΙΟΧΗ Β (Α-Ε-Ζ-Η-Α)
ΠΕΡΙΟΧΗ Α (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α)
ΖΩΝΗ Β1
ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Η θαλάσσια ζώνη 200 μέτρα από άκρα ΚΑΛΑΜΟΣ
μέχρι άκρα ΑΜΜΩΝΙ
ΖΩΝΗ Β2
ΖΩΝΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1
Η χερσαία ζώνη περιοχής Γέρακα Αλοννήσου
ΖΩΝΗ Β3
ΖΩΝΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1
Η ευρύτερη χερσαία ζώνη της περιοχής
ΓΕΡΑΚΑ Αλοννήσου
ΖΩΝΗ Β4
Περιοχή χερσαίου τμήματος Αλοννήσου κ΄ Περιστέρας καθώς και το χερσαίο τμήμα των νησίδων εντός περιοχής Β΄ και ο υπόλοιπος θαλάσσιος χώρος της Β΄
  ΖΩΝΗ Α1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ
Όλη η χερσαία περιοχή και η θαλάσσια ζώνη 3 ν.μ. περιμετρικά της νήσου ΠΙΠΕΡΙ
ΖΩΝΗ Α2
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Όλη η χερσαία επιφάνεια της νήσου ΨΑΘΟΥΡΑ
ΖΩΝΗ Α3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Όλη η χερσαία επιφάνεια της νήσου ΓΙΟΥΡΑ και η θαλάσσια ζώνη 0,5 ν.μ από τις ακτές του.

ΖΩΝΗ Α4
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Όλη η χερσαία επιφάνεια της ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ και η θαλάσσια ζώνη 1/3 ν.μ από ΠΕΛΕΡΙΣΣΑ έως άκρα ΚΑΤΕΡΓΟ
ΖΩΝΗ Α5
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Όλη η χερσαία επιφάνεια της νήσου ΣΚΑΤΖΟΥΡΑ

ΖΩΝΗ Α6
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Όλη η χερσαία επιφάνεια βραχονησίδων ΚΟΡΑΚΑΣ, ΣΚΑΝΤΗΛΙ, ΠΟΛΕΜΙΚΑ
ΖΩΝΗ Α7
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Όλες οι υπόλοιπες νησίδες κ΄ βραχονησίδες της περιοχής Α
ΖΩΝΗ Α8
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ο πάγκος βόρεια των ΓΙΟΥΡΩΝ σε στίγμα 39ο 26΄43΄΄
24ο 12΄36΄΄και ακτίνα 1 ν.μ από στίγμα
ΖΩΝΗ Α9
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ο υπόλοιπος θαλάσσιος χώρος περιοχής Α
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
- Επιστημονική έρευνα
- Διαχειριστικές δράσεις
- Παράκτια επαγγελματική αλιεία με τους τοπικούς  περιορισμούς (άδεια από το Φορέα)
- Ερασιτεχνική αλιεία με συρτή κ πετονιές
- Διέλευση παραμονή και αγκυροβολία σκαφών με ταχύτητα έως 10 ν.μ/ ώρα. 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
- Επιστημονική έρευνα .
- Διαχειριστικές δράσεις
- Ήπιες γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
- Συντήρηση των υφιστάμενων έργων υποδομής
- Λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου Γέρακα
- Λειτουργία του ερευνητικού σταθμού Γέρακα

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
- Επιστημονική έρευνα
- Διαχειριστικές δράσεις
- Συντήρηση υφιστάμενων έργων
υποδομής
- Λειτουργία ερευνητικού
σταθμού Γέρακα
- Ήπιες γεωργικές εργασίες
- Ήπιες κτηνοτροφικές
- δραστηριότητες
- Δόμηση με τους περιορισμούς
- Αγροτικές κατοικίες έως 60 τ.μ. και έγκριση περιβαλλοντικών όρων  έργων ΑΙΙ κατηγορίας όπως για κατασκευή δεξαμενών, φρεατίων, αντλητικών και αθλητικών εγκαταστάσεων.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
-Όλες οι δραστηριότητες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με τους εξής περιορισμούς:
A.  Για όλες τις κατηγορίες έργων υποδομής απαιτείται Μ.Π.Ε. ΑΙΙ κατηγορίας και υποβολή της στο ΥΠΕΚΑ.
B. Δεν επιτρέπεται η διέλευση δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν φορτία πετρελαίου >  500 τόνων καθώς και οποιουδήποτε πλωτού μέσου που μεταφέρει επικίνδυνα  ή τοξικά ή ραδιενεργά φορτία ή και κατάλοιπα 
Γ Παράκτια επαγγελματική αλιεία (όπως προβλέπεται) και με ιχθυοπαγίδες μέχρι 100 ανά σκάφος. (άδεια από το Φορέα)
Δ.  Μέση επαγγελματική αλιεία για μηχανότρατες 2 ν.μ, για γρι γρι 1.5 ν.μ από τις  ακτές (άδεια από το Φορέα)          

E. Αλιεία με ψαροντούφεκο από την παραλία Αγ. Δημητρίου μέχρι το Ακρ. Απύθμενος στον όρμο Σπαρτίνες.  στην Περιστέρα και στον Όρμο Κλίμ

  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
- Επιστημονική έρευνα.
- Διαχειριστικές δράσεις.
- Συντήρηση της υπάρχουσας εκκλησίας και των υπαρχόντων κτισμάτων.
- Κτηνοτροφία – βοσκοτόπια χωρίς περαιτέρω αύξηση του υπάρχοντος ζωικού κεφαλαίου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

Η προσέγγιση κάθε σκάφους σε ακτίνα 3 ν.μ. περιμετρικά του νησιού.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
- Επιστημονική έρευνα.
- Διαχειριστικές δράσεις.
- Η προσέγγιση και αγκυροβολία σκαφών αναψυχής επιτρέπεται μεταξύ ανατολής και δύσης του ηλίου μόνο στην παραλία Μαντράκι. Οι επισκέπτες επιτρέπεται να κατεβαίνουν στην ξηρά και να χρησιμοποιούν την παραλία σε ζώνη 50 μέτρων από την ακτή.
- Κολύμβηση, ελεύθερη κατάδυση, υποβρύχια παρατήρηση, ερασιτεχνική φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, περπάτημα και παρατήρηση της άγριας ζωής.
- Συντήρηση του υπάρχοντος φάρου και των σχετικών υποδομών.
- Η προσέγγιση και αγκυροβολία σκαφών επαγγελματικής αλιείας (Μέσης και παράκτιας) και διανυκτέρευση εντός των σκαφών σε κάθε μέρος γύρω από το νησί, δυνατότητα αποβίβασης για λόγους αγκυροβολίας.
- Παράκτια επαγγελματική αλιεία με δίχτυα και παραγάδια χωρίς εποχιακούς περιορισμούς (άδεια από Φορέα)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
-Ερασιτεχνική αλιεία
-Διανυκτέρευση  τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
- Επιστημονική έρευνα.
- Διαχειριστικές δράσεις.
- Συντήρηση των υπαρχόντων κτιρίων και των σχετικών υποδομών που ανήκουν στο Δασαρχείο.
- Δραστηριότητες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διατήρηση των αποθεμάτων του νησιού.
- Παράκτια επαγγελματική αλιεία με δίχτυα και παραγάδια χωρίς εποχιακούς περιορισμούς. (άδεια από το Φορέα)
- Η προσέγγιση, αγκυροβολία και διανυκτέρευση (εντός των σκαφών) σκαφών επαγγελματικής αλιείας (μόνο παράκτιας) σε κάθε μέρος γύρω από το νησί, εκτός από τον όρμο του Πνιγμένου. Δυνατότητα αποβίβασης για σκοπούς αγκυροβολίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

-Ερασιτεχνική αλιεία
-Προσέγγιση σε ακτίνα 0,5 ν.μ. γύρω από το νησί και διανυκτέρευση τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.   
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
- Επιστημονική έρευνα.
- Διαχειριστικές δράσεις.
- Αγροτικές καλλιέργειες με παραδοσιακές μεθόδους
- Κτηνοτροφικές δραστηριότητες με το υπάρχον ζωικό κεφάλαιο.
- Παράκτια επαγγελματική αλιεία με δίχτυα και παραγάδια χωρίς εποχιακούς περιορισμούς (άδεια από το Φορέα)
- Προσέγγιση και αγκυροβολία σκαφών παράκτιας αλιείας, διανυκτέρευση στο σκάφος, με δυνατότητα αποβίβασης για σκοπούς αγκυροβολίας εκτός του τμήματος της ακτής από Βρομοπηγάδα έως Πελέρισσα
- Διέλευση και αγκυροβολία σκαφών μέσης αλιείας και διανυκτέρευση στους όρμους Άγιος Πέτρος και Πλανήτης.
-Προσέγγιση  και αγκυροβολία τουριστικών σκαφών στους όρμους Πλανήτης και Άγιος Πέτρος. Διανυκτέρευση εντός των σκαφών, κολύμβηση, ελεύθερη κατάδυση δυνατότητα αποβίβασης για σκοπούς αγκυροβολίας.
- Συντήρηση των υπαρχόντων Μοναστηριών και κτιρίων και της σχετικής υποδομής.
- Ερασιτεχνική αλιεία (μόνο με πετονιές) εκτός του τμήματος της ακτής από Βρομοπηγάδα έως Πελέρισσα σε απόσταση 1/3 του μιλίου.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
- Επιστημονική έρευνα.
- Διαχειριστικές δράσεις.
- Αγροτικές καλλιέργειες με παραδοσιακές μεθόδους
- Κτηνοτροφικές δραστηριότητες με το υπάρχον ζωικό κεφάλαιο.
- Η προσέγγιση και αγκυροβολία επιβατικών σκαφών επιτρέπεται μεταξύ ανατολής και δύσης του ηλίου στον όρμο Λιμάνι. Οι επισκέπτες επιτρέπεται να κατεβαίνουν στη στεριά και να χρησιμοποιούν την παραλία. Η κολύμβηση, ελεύθερη κατάδυση, η υποβρύχια παρατήρηση, ερασιτεχνική φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση και η παρατήρηση της άγριας ζωής.
- Συντήρηση του υπάρχοντος Μοναστηριού.
- Παράκτια επαγγελματική αλιεία με δίχτυα και παραγάδια χωρίς εποχιακούς περιορισμούς. (άδεια από το Φορέα)
- Προσέγγιση, αγκυροβολία και διανυκτέρευση (εντός σκάφους) σκαφών παράκτιας αλιείας  σε κάθε μέρος γύρω από το νησί.
- Ερασιτεχνική αλιεία (μόνο με πετονιές).

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
- Διανυκτέρευση τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.   
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
- Επιστημονική έρευνα.
- Διαχειριστικές δράσεις.
- Η προσέγγιση, αγκυροβολία και διανυκτέρευση (εντός σκάφους) επαγγελματικών σκαφών αλιείας (μέσης και παράκτιας) σε κάθε μέρος γύρω από το νησί. Δυνατότητα αποβίβασης για σκοπούς αγκυροβολίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
- Διανυκτέρευση τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.  
 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
- Επιστημονική έρευνα.
- Διαχειριστικές δράσεις.
- Αγροτικές καλλιέργειες με παραδοσιακές μεθόδους.
- Κτηνοτροφικές δραστηριότητες.
- Προσέγγιση – αγκυροβολία σκαφών παράκτιας αλιείας, διανυκτέρευση στο σκάφος, δυνατότητα αποβίβασης για σκοπούς αγκυροβολίας.
- Συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών.
- Προσέγγιση – αγκυροβολία σκαφών αναψυχής και αποβίβαση επισκεπτών  από την ανατολή ως τη δύση του ηλίου, χρήση των παραλιών και επίσκεψη στην εκκλησία της νησίδας Παππούς.
- Ερασιτεχνική αλιεία (μόνο με πετονιές).

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

- Διανυκτέρευση τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.   
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
- Επιστημονική έρευνα.
- Διαχειριστικές δράσεις.
- Παράκτια επαγγελματική αλιεία με δίχτυα και παραγάδια χωρίς εποχιακούς περιορισμούς. (άδεια από το Φορέα)
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
- Επιστημονική έρευνα.
- Διαχειριστικές δράσεις.
- Διέλευση όλων των σκαφών καθ’ όλο το έτος υπό τον όρο ότι όταν διέρχονται σε απόσταση μικρότερη του 0,5 νμ. από τις ακτές ανώτατο όριο ταχύτητας θα είναι τα 10νμ./ώρα. Απαγορεύεται η διέλευση στα πετρελαιοφόρα άνω των 500 τον.
- Παράκτια επαγγελματική αλιεία με δίχτυα και παραγάδια χωρίς εποχιακούς περιορισμούς. (άδεια από το Φορέα)
- Ερασιτεχνική αλιεία σε όλη τη ζώνη εκτός από:
α) την θαλάσσια περιοχή περιμετρικά της Ψαθούρας και σε ακτίνα 1,5 ν.μ. από τις ακτές,
β) την περιοχή γύρω από τη νήσο Γιούρα σε απόσταση 0,5 ν.μ. από τις ακτές.
-Μέση αλιεία, σε απόσταση μεγαλύτερη των 3 ν.μ. από το Πιπέρι και μεγαλύτερη των 2 ν.μ. από όλα τα υπόλοιπα νησιά για τις μηχανότρατες και 3 ν.μ. και 1,5 ν.μ. για τα γρι γρι αντίστοιχα.