Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

 

Παραβάσεις με χρήση εκρηκτηκών υλών (1998-2023)
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 1980-2023
Αλιευτικός στόλος

Θαλάσσια Θηλαστικά

(τελευταια ενημέρωση Μάρτιος 2024)

     
Δραστηριότητα έτους 2023    
Δραστηριότητα έτους 2022    
Δραστηριότητα έτους 2021
Δραστηριότητα έτους 2020
Δραστηριότητα έτους 2019
Δραστηριότητα έτους 2018
Δραστηριότητα έτους 2017    
Δραστηριότητα έτους 2016    
Δραστηριότητα έτους 2015
Δραστηριότητα έτους 2014    
Δραστηριότητα έτους 2013
Δραστηριότητα έτους 2012
Δραστηριότητα έτους 2011    
Δραστηριότητα έτους 2010

 

 

 

 

 
www.hcg.gr