Κυκλικά δίχτυα (Γρι-Γρι)

 

***Οι απαγορεύσεις στη διενέργεια αλιείας με κυκλικά δίχτυα (γρι γρι) που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αφορούν σε όλη την αλιευτική δραστηριότητα που συνδέεται με την αναζήτηση αλιευμάτων, τη ρίψη, την πόντιση και την ανάσυρση του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου και εφαρμόζονται στο σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια αλιείας με αυτό (Β.Δ. 23/3/53 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4691/2020)

 

ΓΡΙ ΓΡΙ ΗΜΕΡΑΣ

Απαγορεύεται η αλιεία με κυκλικά δίχτυα ημέρας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάθε χρόνου και μόνον κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία ορίζεται από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, καθώς και κατά την ημέρα Σάββατο και την επόμενη της πανσελήνου ημέρα Κυριακή, από την ανατολή του ηλίου της ημέρας αυτής μέχρι την ανατολή του ηλίου της επόμενης. ΒΔ 23/3/53 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4711/20 (ΦΕΚ 145 Α΄)

 

Απαγορεύεται η αλιεία με Γρι-Γρι ημέρας κατά την διάρκεια της νύχτας εκτός αν αλιεύει μόνο μεταναστευτικά ψάρια και χωρίς να χρησιμοποιεί φώς τηρώντας τους περιορισμούςτου ΒΔ 23-03-1953 Β.Δ 17-08-1955

 

 

ΓΡΙ ΓΡΙ ΝΥΧΤΑΣ

Απαγορεύεται η αλιεία από 15 Δεκεμβρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου Π.Δ. 25/931

 

Απαγορεύεται η αλιεία σε βάθος μικρότερο των 30 m Β.Δ. 23/3/53

 

Απαγορεύεται η αλιεία κατά τις ημέρες του Σαββάτου και της επομένης της πανσελήνου Κυριακής, από την ανατολή του ηλίου της συγκεκριμένης ημέρας μέχρι την ανατολή του ηλίου της επομένης ημέρας Β.Δ. 23/3/53 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4691/2020 (ΦΕΚ 108Α)

 

Πίνακας απαγορεύσεων(πανσελήνων) έτους 2022

 

Πίνακας απαγορεύσεων(πανσελήνων) έτους 2023

 

Απαγορεύεται η αλιεία εφόσον η ένταση της φωτεινής πηγής υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2.000) κεριά ανά μονάδα φωτισμού (ρομπότ ή λέμβο)Π.Δ. 25/93

 

Απαγορεύεται η αλιεία εφόσον ο αριθμός ρομπότ ή λέμβων υπερβαίνει τις πέντε (5) Π.Δ. 25/93

 

Απαγορεύεται η αλιεία εφόσον το χρησιμοποιούμενο φως (λουξ) δεν καλύπτεται από καταυγαστήρα Π.Δ. 25/93

 

Τα ρομπότ θεωρούνται μονάδες συγκέντρωσης ιχθύων και θα πρέπει να έχουν την σήμανση του Α/Κ που ανήκουν ΚΑΝ ΕΕ 404/2011

 

 • ΓΡΙ ΓΡΙ ΗΜΕΡΑΣ - ΝΥΧΤΑΣ

  Απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση μικρότερη των 100 m από την ακτή Π.Δ. 25/93

   

  Απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση 500 μέτρων ακτινοειδώς από τις σταθερές αλιευτικές εγκαταστάσεις των θυννείων, εφόσον αυτές βρίσκονται σε λειτουργία.Β.Δ. 23/3/53

   

  Απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση 1.000 μέτρων από τα στόμια των ιχθυοτροφείων, εφόσον αυτά είναι ανοιχτά για εσοδεία.Β.Δ. 23/3/53

   

  Απαγορεύεται η αλιεία εφόσον γίνεται χρήση των κυκλικών διχτύων ως συρομένων.Β.Δ. 23/3/53

   

  Απαγορεύεται η χρήση γρι-γρι σε απόσταση εντός των 300 m από την ακτή ή σε βάθος μικρότερο των 50 m στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή. Τα γρι-γρι δεν αλιεύουν σε βάθη μικρότερα από το 70% του συνολικού κατακόρυφου ύψους του (μέγιστο 120 m) ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006

   

  Απαγορεύεται η αλιεία µε γρι-γρι, πάνω από βυθούς µε θαλάσσια βλάστηση, ιδίως Posidonia oceanica ή άλλα θαλάσσια φανερόγαµα. ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006

   

  Τα αλιεύµατα γρι-γρι εκφορτώνονται και διατίθενται στο εµπόριο για πρώτη φορά µόνο στους εκάστοτε λιµένες που καθορίζονται από τα κράτη µέλη. ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006

   

  Το µήκος των διχτυών περιορίζεται σε 800 m και το κατακόρυφο ύψος σε 120 m, εκτός από την περίπτωση των γρίπων αλιείας τόνου. ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006

   

  Για το γρι γρί νύχτας το ελάχιστο μέγεθος ματιού του διχτύου είναι 14 mm (μετρούμενα διαγωνίως).ΚΑΝ ΕΚ 1967/2006 ενώ για το γρι γρί ημέρας το ελάχιστο μέγεθος ματιού του διχτύου είναι 40mm (μετρούμενα διαγωνίως) Β.Δ. 445/1963