Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

Τρόπος Μέτρησης Αστακοκαραβίδας

Τρόπος Μέτρησης Αστακού

Τρόπος Μέτρησης Καραβίδας

Αλφαβητικός Κωδικός FAO 
Ελληνική εμπορική  ονομασία
Επιστημονικό  Ονομα 
LBE Αστακοκαραβίδα Homarus gammarus
SLO Αστακός Palinurus elephas
KCZ Βασιλικά Καβούρια Lithodes spp.
ARA Γαλαζοκόκκινη Γαρίδα Aristeus antennatus
DPS Γάμπαρη Parapenaeus longirostris 
TGS Γαρίδα Melicertus kerathurus
PAL Γαριδάκι Palaemonidae
MTS Ζαβογαρίδα Squilla mantis
  Κάβουρες Cancer spp.
CAL Καβούρια Callinectes spp.
SCR Καβουρομάνα Maja squinado
NEP Καραβίδα  Nephrops norvegicus
ARS Κόκκινη γαρίδα Aristaeomorpha foliacea
LOS Λασποκαβούρια ( ή Κωλοχτύπες) Scyllaridae
IOD Μεσογειακό Καβούρι Liocarcinus depurator
LOY Πράσινος Αστακός Panulirus regius
PVJ Συμιακό Γαριδάκι Plesionika narval 
CMR Τσαγανός Carcinus aestuarii