Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

Έντυπο Αλιευτικής Επιθεώρησης

 

Ενιαίο Έντυπο Αλιευτικής Επιθεώρησης 1 -1
Έντυπο Αλιευτικής Επιθεώρησης (Μηχανότρατα) 1 1
Έντυπο Αλιευτικής Επιθεώρησης (Γρι-Γρι) 1 1
Έντυπο Αλιευτικής Επιθεώρησης (Βιντζότρατα) 1-1
Έντυπο Αλιευτικής Επιθεώρησης (Δίχτυα/Παραγάδια) 1 1
Έντυπο Αλιευτικής Επιθεώρησης (Οστρακαλιεία/Παγίδες/Κουλούρα/Πετονιές / Συρτές) 1-1
Φύλλο Αστυνομικού Ελέγχου Ερασιτεχνικής Αλιείας 1-1

 

Έντυπο Επιθεώρησης στο πλαίσιο αγοράς - εγκατάστασης -1-1
Έντυπο Επιθεώρησης οχήματος - μεταφοράς 1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hcg.gr