Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

 Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης

 

Εγκεκριμένοι τύποι Συσκευών Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ)

κατ΄εφαρμογή της αριθ. 2142.1/34656/2019/14-05-2019 (Β’1833) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ASTROLABE Tracker EMA BLUETRAKER

ASTR

 

 

ASTR
OmniCom VMS Astrolabe II

ASTR

 

 

ASTR

 

 

 

Aπό την 01-11-2019, απαγορεύεται ο απόπλους α/κ υπόχρεου στο σύστημα παρακολούθησης σκαφών του οποίου η ΣΔΕ δεν έχει ακολουθήσει την διαδικασία ελέγχου τύπου της ανωτέρω μνημονευόμενης ΚΥΑ και ως εκ τούτου δεν έχει λάβει την απαραίτητη έγκριση


www.hcg.gr